نامه یک آسیب دیده از متاریدینگ به گروه آسیب شناسی متاریدینگ

آقای حسن فراهانی سلام. البته انقدر از شما شاکی هستم که دوست ندارم سلام کنم. شما با این روش دروغی تان یک سال عمرم را خراب کردید و نتیجه ای غیر از سردرد و یاس برای من نداشته است. حالا هم که کسانی آمدند شما را نقد می کنند خودتان را به نفهمی می زنید.
شما واقعا نقد موسسه بهداشت معنوی و حاج آقا مظاهری را نفهمیدید. آنها خیلی واضح نقد کردند. جن ها از اتش اند و خیره ماندن به آتش چشم را برای دیدن جن ها آماده می کند. این را در جزوه موسسه بهداشت معنوی هم نوشته اند در سایت هم گذاشته اند.
در مورد فرقه متاریدینگ حاج آقا مظاهری درمناظره گفتند شما شستشوی مغزی می دهید و ادعاهای بزرگی می کنید. که فرقه ها این کارها را می کنند. اون نگفت که چون به شمع نگاه می کنید، فرقه هستید. چرا خودت را به نفهمی می زنی. یا جواب نده یا درست جواب بده. امثال من هستند که نوشته های شما را می خوانند و بیشتر حسرت می خورند که چرا یک سال از عمرشان را دنبال حرف کسی رفتند که یک نقد ساده را هم نمی فهمد و می خواهد جواب بدهد.
شمع روشن کردن وقتی که برق قطع می شود، چه ربطی دارد به تمرین مرتب و روزانه ای که ما در دوره متا انجام می دادیم. واقعا فکر می کنی داری جواب نقدها را می دهی. انتظار داری ما این جواب های بی سر و ته را قبول کنیم.
من  در مناظره بودم و مطمئنم آنها دست از سر شما بر نمی دارند. به حاج آقای مظاهری هم گفتم که ما نمی توانیم، اما شما جلوی این دروغگو را بگیرید تا دخترهای مردم را بدبخت نکند. به اسم حفظ قرآن و تندخوانی آنها را از زندگی نندازد و توی سرشان نزند.
آقای حسن فراهانی چرا در مناظره نگذاشتید حاج آقای مظاهری با طرفداران شما حرف بزند. مگر نمی گفتید که این ها شاهد هستند، چرا نگذاشتید حرف بزنند. این چه شاهدی است که نمی گذارید حرف بزند و بگوید در دو سالی که متاریدینگ تمرین کرده نه قرآن را حفظ شده نه تندخوانی بلد است.
آقای فراهانی مطمئن باشید هر جا موسسه بهداشت معنوی بگوید من می آیم تا بگویم روش شما دروغ است. استادهایی که از قم آمده بودند مناظره خیلی اراده قوی داشتند و مطمئنم که شما را رها نمی کنند. از این جواب های بی سر و ته هم ندهید مردم عقل دارند. همه مثل ما ساده نیستند که یک سال عمرشان را دنبال دروغ های شما خراب کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *