نقد علی رجبی (حافظ بین المللی قرآن کریم) در رابطه با ادعاهای حسن فراهانی

نقد علی رجبی (حافظ بین المللی قرآن کریم) در رابطه با ادعاهای بی اساس حسن فراهانی مبنی بر حفظ قرآن به روش متاریدینگ در گفتگویی حضوری، فراهانی پاسخ مناسبی به اشکالات ما نداد‼️ نظر استاد طباطبایی (پدر محمد حسین طباطبایی، نابغه قرآنی) درباره روش فراهانی.