علامه پروری! ادعای مضحک دیگری از حسن فراهانی

در سال هاي اخير فردي به نام حسن فراهاني، طرحي را باعنوان متاريدينگ (فراخواندن) مطرح کرد. وي مدعي است که شيوه وي به صورت مبنايي با تندخواني تفاوت دارد و فرد ميتواند با تمرينات اين شيوه، يک کتاب ۳۰۰ صفحه اي را در ۲۰ الي ۴۰ دقيقه، با فهم کامل محتوا مطالعه کند. حتي اگر کتاب از کتاب هاي فلسفي، […]

آیا متاریدینگ همان تندخوانی است؟

بسیج مدرسه معصومیه مطلبی را تحت عنوان «آیا متاریدینگ همان تند خوانی است؟» در سایت آورده که بدین شرح است: آیا متاریدینگ همان تندخوانی است؟ عده ای از مهارت‌جویان که به صورت مستمر همراه با فعالیتهای لازم در جلسات متاریدینگ شرکت می نمایند،از افزایش سرعت خواندن خود در مطالعات خود خبر می‌دهند،اما با کمی واکاوی مشخص می‌شود که رشد سرعت […]

متاریدینگ از ادعا تا واقعیت (بررسی ادعا های متاریدینگ)

آنچه ابزار اصلی روش متاریدینگ است ادعاهای بسیار عجیب و بعضا منحصر به فرد است باتوجه به مطالبی که آقای ح .ف (مدعی متایدینگ) مطرح نموده است در این بخش قسمتی از ادعاهای ایشان را بیان و بررسی می کنیم: ۱- اولین ادعای ایشان که از ابتدای هر دوره به دفعات تکرار می شود این است: «سرعت خواندن متوسط شرکت […]